Ontbijt u mee op

13 september?

 

De duurzame weg van het zuivelpak zet door


Op vrijdag 13 september 2019 organiseert Zuivelpak een ontbijtsessie bij FrieslandCampina in Amersfoort. Wij nodigen u van harte uit daarbij aanwezig te zijn!

Tijdens deze ontbijtsessie nemen we u mee door gehele keten van het drankenkarton. We staan vooral stil bij de recycling en het beleid daaromheen. De recyclebaarheid van het zuivelpak staat centraal in de derde campagne.

 Na een kort welkom door Rico IJzerman, directeur CSR van FrieslandCampina, zullen verschillende mensen tijdens de ontbijtsessie hun visie geven op de duurzaamheid en de recycling van het zuivelpak. Zo gaan Chris Bruijnes, directeur bij het KIDV en René Roorda, algemeen directeur van het CBL in gesprek over de brancheverduurzamingsplannen. 
Vincent Mooij, directeur van SUEZ.Circpack, Eric Petersen, directeur van Innovation Recycling, en Inge Eggermont, directeur van stichting HEDRA, zullen ingaan op de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van inzameling en recycling. 
Suzan Akop van het ministerie van IenW en Suzanne Kröger, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, zullen vragen beantwoorden inzake het beleid en de rol van de politiek.

 

 

Praktische informatie

Datum:        Vrijdag 13 september 2019
Locatie:        Royal FrieslandCampina te Amersfoort, Stationsplein 4

Aanvang:     08:00 uur 
Einde:          11:30 uur

Aanmelden

We zijn erg benieuwd naar uw inzichten en hopen u dan ook te zien op de ontbijtsessie op vrijdag 13 september in Amersfoort!