Natuurlijke grondstoffen en
het zuivelpak

Het zuivelpak wordt steeds duurzamer. Zo zijn steeds meer zuivelpakken gemaakt van natuurlijke grondstoffen. Deze grondstoffen kunnen we keer op keer weer benutten waardoor we de aarde niet uitputten. De fabrikanten van zuivelpakken en de supermarktbranche werken daar heel actief aan.

Natuurlijke grondstoffen

Natuurlijke grondstoffen zijn grondstoffen die in de natuur groeien en onuitputbaar zijn omdat ze opnieuw te planten zijn, zoals hout, planten en andere gewassen. Deze natuurlijke grondstoffen worden steeds vaker gebruikt in verpakkingen. Voor verpakkingen worden vooral natuurlijke grondstoffen gebruikt die niet geschikt zijn voor consumptie. Denk daarbij aan de oneetbare delen van planten.

Bomen worden geplant.

Als het zover is, worden de bomen gekapt en gebruikt voor de fabricage van karton.

Er wordt geplant voor een nieuw bos.

Als je er goed mee omgaat, raken natuurlijke grondstoffen nooit op. In de toekomst zullen fossiele grondstoffen en ook olie steeds schaarser worden. Het is daarom van belang dat we zoveel mogelijk omschakelen op het gebruik van hernieuwbare grondstoffen. Zo zal hout, mits verstandig beheerd, niet opraken.

Ook zuivelpakken
dragen steentje bij

De belangrijkste grondstof voor onze zuivelpakken is karton. Het hout dat hiervoor wordt gebruikt, komt uit verantwoord beheerde productiebossen. Je kunt dit herkennen aan het FSC-logo.

In een verantwoord beheerd bos worden steeds nieuwe bomen geplant, zodat de bossen altijd blijven bestaan. Daarnaast wordt het leefgebied van planten en dieren beschermd en er is ook respect voor de rechten van de lokale bevolking en bosarbeiders.

Hernieuwbaar

De dop wordt steeds vaker gemaakt van organische reststromen i.p.v. fossiele grondstoffen. Reststromen zijn bijvoorbeeld de oneetbare delen van planten.

Langer houdbaar

Met de dop kun je de verpakking goed afsluiten waardoor de inhoud langer houdbaar is.

Handig!

Je kunt verpakkingen met een dop schudden en liggend bewaren.

En de dop en de coating dan?

Steeds meer fabrikanten maken de dop en de coating aan de binnen- en buitenzijde van een zuivelpak van de oneetbare delen van planten. Deze kunnen steeds opnieuw geplant worden en zo groeien ze weer, mits verantwoord geteeld. Zo besparen we op het gebruik van schaarse fossiele grondstoffen zoals aardolie.

Hernieuwbaar

De dop wordt steeds vaker gemaakt van organische reststromen i.p.v. fossiele grondstoffen. Reststromen zijn bijvoorbeeld de oneetbare delen van planten.

Langer houdbaar

Met de dop kun je de verpakking goed afsluiten waardoor de inhoud langer houdbaar is.

Handig!

Je kunt verpakkingen met een dop schudden en liggend bewaren.

Ook reststromen worden gebruikt

De techniek is inmiddels zo ver gevorderd dat een aantal fabrikanten voor de productie van doppen en de coating aan de binnenzijde gebruik maakt van plantaardige reststromen. Hiervan wordt in een fabriek kunststof gemaakt dat we biobased plastic noemen. Qua eigenschappen net zo sterk, net zo luchtdicht en net zo hygiënisch als ander plastic. Alleen van hernieuwbaar materiaal.

Circulaire economie

Als het maken van een product gebaseerd is op hergebruik van afval, past dit goed in het streven naar een circulaire economie. De circulaire economie is een systeem dat bedoeld is om producten en grondstoffen maximaal opnieuw te gebruiken. De zuivelindustrie en de supermarktbranche juichen de ontwikkeling naar een circulaire economie toe. De productie- en recyclingprocessen worden stap voor stap verbeterd zodat er uiteindelijk zoveel mogelijk circulair kan worden geproduceerd.

Hoe we samen besparen?

Steeds meer zuivelpakken bestaan uit hernieuwbare grondstoffen. Daardoor is de milieubelasting lager. De CO2-footprint is inmiddels 20% lager dan voorheen. Deze grondstoffen kunnen steeds opnieuw worden verbouwd.


Iedereen in Nederland kan zelf zijn steentje bijdragen om uitputting van fossiele grondstoffen te voorkomen. Dat kan al heel simpel door je eigen boodschaptas mee te nemen en je glas, papier & karton en plastic verpakkingen te scheiden. Je zult verbaasd zijn wat er allemaal opnieuw gebruikt kan worden voor de fabricage van nieuwe producten! Ook zuivelpakken zijn 100% recyclebaar.


Daarnaast kun je zelf bijdragen door je zuivelpak juist te vouwen waardoor zo min mogelijk voedsel verspild wordt.